Blogger Tricks

Thursday, January 29, 2009

Ceramah : Minggu pertama (7/2 /2009 Sabtu) (updated)

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR REKREASI :

Masa:
HSM 225 : 8.00 -10.30 pg
HSM 115: 10.30 - 12.30 pg

Tarikh : 7 Feb 2009
Hari : Sabtu
Tempat : Dewan Kompleks Sukan

Kehadiran adalah wajib. Sila datang pada tepat masanya sebelum pintu di dewan di tutup.

Tuesday, January 20, 2009

Kursus Rekreasi level 1

Kursus Rekreasi level 1
Tarikh : 27-29 Fabuari 2009
Masa : 8.00 pm
Tempat : Ayer Keroh Melaka
sesiapa yang berminat boleh daftar
Bayaran : RM 20 sahaja.
Sijil kursus dan t-shirt di sediakan
Anjuran Pusat Sukan UiTM dengan kerjasama Kementerian Belia Sukan.
Wajib untuk pelajar Rekreasi HSM 225

Sunday, January 18, 2009

Kelas Rekreasi Minggu ini

Hanya kelas :
HSM 115 - Group C 23 Junuari 2009
HSM 225 - Group D 20 Januari 2009

Di adakan kan di Tasek Shah ALam , Belakang Wet World

pastikan bawa pakaian lebih,

Monday, January 12, 2009

Pengurusan Acara (Pengurusan Sukan)

Definisi Pengurusan Sukan
Pengurusan sukan wujud dalam dua bentuk :
i. Pengurusan sukan adalah satu bidang usaha profesional di mana wujud pelbagai karier pengurusan yang berkaitan dengan sukan

ii. Pengurusan sukan merupakan satu program persediaan akademik, profesional yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi sebagai satu bidang yang wajib.

Definisi Pengurusan Sukan
Pengurusan sebagai proses merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti manusia dengan campuran sumber lain dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan

Kelly, Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan perancangan pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan budget, kepimpinan dan penilaian dalam konteks sesebuah organisasi atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan.

Pengurusan seperti yang didefinisikan oleh William,Charlie dan Warren 1972,ialah satu proses menggunapakai peralatan dan sumber manusia untuk mencapai sesuatu objektif yang ditentukan.

PERANCANGAN
Masa yang diperuntukkan
Jadual latihan, pra pertandingan dan pertandingan
Bilangan peserta
Belanjawan yang diberi
Menetapkan tempat latihan, pra pertandingan dan keperluan atlit atau badan sukan.

PENGELOLAAN
Masa yang diperuntukkan
Masa latihan, prapertandingan dan pertandingan
Bilangan peserta
Jenis pertandingan
Belanjawan yang diberi
Menyenarai pegawai
Kemudahan tersedia
Kemudahan alatan yang tersedia

PENGARAHAN
Maklumat perancangan dan bentuk latihan atau pertandingan
Mengarahkan komponen kemahiran yang lain menjalankan tugas mereka
Pemantauan dan pemerhatian ke atas perjalanan komponen kemahiran yang lain

PENGAWALAN
Maklumat komponen lain dalam pengurusan sukan
Mengawal selia bidang tugas komponen kemahiran pengurusan yang lain
Bersedia memberi bantu mula dan bantuan terapi kepada atlit yang mengalami kecederaan semasa latihan atau pertandingan dengan menyediakan fisioterapi dan pegawai perubatan

PENYEDIAAN BELANJAWAN
Kertas kerja program yang dirancangkan
Meneliti kertas kerja
Mendapatkan belanjawan daripada sektor/bahagian tertentu seperti KBS
Mendapat tajaan daripada badan-badan korporat dan individu.

KEPIMPINAN
Maklumat daripada komponen perancangan dan pengelolaan
Merangka rancangan latihan
Mengaplikasi prinsip-prinsip dan kaedah latihan
Menetapkan ujian dan mendapatkan skor
Mengurus persediaan dan kebajikan peserta/atlit
Pemakanan atlit

PENILAIAN
Maklumat daripada semua komponen kemahiran yang lain
Menilai :
Perancangan
Kemajuan atlet
Interpretasi
Kemudahan perubatan/fisioterapi/bantu mula
Kemampuan kepimpinan jurulatih,pengurus pasukan dan pakar pemakanan mengurus atlet
Sama ada kesemua komponen kemahiran bergerak di landasan yang betul dan mencapai objektif yang telah ditetapkan pada setiap yang dirancang.

Kemahiran dalam Pengurusan Sukan
Kemahiran Berkomunikasi
Mempunyai kemahiran untuk menghantar dan menerima maklumat secara verbal dan bukan verbal serta bagaimana seseorang pengurus dapat mempengaruhi kakitangan

Kemahiran dalam Pengurusan Sukan
Kemahiran Teknikal
Menyediakan belanjawan
Merancang jadual pertandingan
Merancang dan menyelia latihan
Mengurus pejabat
Menilai program dan aspek keselamatan
Kemahiran dalam Pengurusan Sukan
Kemahiran Konseptual

Berkeupayaan berfikir secara abstrak, memupuk idea dan memahami organisasi secara keseluruhan.

Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan
Perancangan
Berkemampuan memandang ke hadapan, mempunyai pemikiran logik dan berkeupayaan dengan baik.
Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan
Pengendalian
Pembahagian bidang kuasa, tugas dan penyediaan struktur.

Kakitangan
Pengambilan pekerja mengikut keperluan

Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan
Pengarahan
Bimbingan yang disediakan dan proses membuat keputusan
Koordinasi
Jalinan perhubungan antara kakitangan dalam penyelesaian masalah.

Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan
Pelaporan
Proses menyediakan dan melaporkan kepada orang yang bertanggungjawab.
Belanjawan
Pengawalan sumber kewangan dalam aktiviti organisasi.

Konsep utama Pengurusan Sukan
Autoriti
Kuasa yang diberi kepada seseorang untuk bertindak
Kuasa
Keupayaan untuk mengarah dan mengawal
Karisma
Keupayaan untuk merancang dan melakukan sesuatu di luar kemampuan


Konsep utama Pengurusan Sukan
Penurunan Kuasa (Delegation)
Memberi autoriti kepada orang lain
Tanggungjawab
Kesanggupan untuk menjalankan tugas
Akauntabiliti
Akauntabiliti untuk melakukan tugas dengan jayanya

Jenis Pengurusan Sukan
Laissez-faire
Profil yang rendah dan membenarkan organisasi berjalan dengan sendiri.
Autokratik
Pentadbir ialah ketua dan bukan pemimpin

Struktur dan Carta Organisasi Sukan
Struktur Formal
Ahli jawatankuasa yang telah ditetapkan dalam mesyuarat

Struktur Tidak Formal
Ahli-ahli sedia membantu di dalam melaksanakan sesuatu tugasan.
Carta Organisasi Sukan Sekolah
Contoh Organisasi Sukan Sekolah

Pengurusan Prasarana, Alatan dan Pasukan
Pengurusan prasarana
Peralatan-pembelian dan pengendalian
Penyimpanan
Penjagaan
Pembaikpulihan
Kekemasan Rekod
Pemilihan Pemain Melalui Uji Bakat
Jadual Latihan
Penyediaan Latihan
Pemilihan Staf
Penghargaan/Kebajikan

Friday, January 2, 2009

Selamat Datang ...

Selamat datang kepada pelajar 2 baru UiTM untuk sessi Disember 2008/2009. Semoga anda mendapat pengalaman yang indah apabila mengambil subjek rekreasi ini .